Wednesday, 22 April 2015

Nationaal actieplan Energie uit Water

To be announced
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Date 22 April 2015
Time 13:30 - 17:00
Workshop
Event open to everybody
Registry fee $ Free
Event organizer (reg. email) w.debuck@nwp.nl
 

Description

 

<NOTE: This event is in Dutch.>

 

Nederland kan zich positioneren als slimme exporteur van kennis en kunde op het gebied van Energie uit Water. Deze workshop is deel 2 van een co-creatief proces waarin het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid een nationaal actieplan opstellen voor Energie uit Water. Er wordt voortgebouwd op de succesvolle eerste workshop van 18 maart waarin de eerste contouren zijn geschetst hiervan. Na getijdenenergie, golfenergie en zout-zoet zijn deze keer energie uit afvalwater, energie uit temperatuurverschillen en energie uit aquatische biomassa aan de beurt.
Gezamenlijk wordt de vraag beantwoord hoe een aansprekende thuismarkt kan worden ontwikkeld waarin innovatieve technologieën kunnen worden gedemonstreerd, de-risked en opgeschaald. Hiermee kan Nederland laten zien welke expertise het in huis heeft voor water(veiligheid) en duurzame energie. Het uiteindelijke doel is om een breed gedragen actieplan vorm te geven waarmee betrokken partijen zich de komende jaren kunnen toewijden aan de ontwikkeling van Nederland als hotspot van Energie uit Water.

Downloadables

There are no additional materials yet...